Skriver du ett skolarbete om Ryssland eller vill ha kostnadsfri experthjälp?

Nätets mest sökta 30 godkända C-uppsatser strukturerde efter ämnet finns här

AFFÄRER MED RYSSLAND, 15 st  (gå ner på sidan för att hitta fler ämnen) tryck på rubriken för att läsa hela uppsatsen

Ett bra examensarbete från Göteborgs Universitet från år 2003 behandlar olika aspekter för företagsetablering i Ryssland. Man ser situationen ur politisk synvinkel och använder sig av kvalitativa studier. Skriven på svenska.

Ett annat intressant arbete som handlar om kulturfaktorers roll vid internationella affärsförhandlingar med ryska motparter. Intervjuerna som ingår i arbetet kan vara av stort intresse även för affärsmän. C-uppsatsen är från 2006 och är från Södertörn University College. Texten är på svenska.

Detta här är helt utomstående  från Luleå Tekniska Universitet från 2005. Man behandlar ämnet  start av nytt företag i Ryssland. Arbetet är på svenska om skandinaviska företag i Murmanskregionen. Mycket skiljer sig från svensk rättspraxis, dvs annorlunda företagsformer och regelverk. Egna reflektioner av svenskar bosatta i Ryssland som ingår i empiriskt material.

Ytterliggare en märkvärdig från Luleå Tekniska Universitet som är förresten på engelska behandlar belöningssystemen för ryska anställda. Den är från 2004 men trots det kan vara väldigt givande för nästa generations svenska chefer som kommer ha att göra med rysk personal.  

Här presenteras en intresant management ansats om företagsorganisation av ryska företag. Kan vara spännande läsning för såväl dem som forskar om Östeuropa som företagare. Olika etableringssvårigheter med rötter i rysk företagskultur belyses. Luleå Universitet år 2008.

Jordbruksämnet presenteras i ett komplett från Stockholms Universitet från 2006. Klimatfrågor och ekonomisk analys kan vara högst intressant för både forskare och eventuella investorer i rysk jordbruksmark. Ansatsen är på svenska.

om den ryska korruptionen är från Umeå Universitet behandlar ämnet korruption och utpressning inriktade mot företag i Ryssland. Arbetet är publicerad 2008. Intressant statistik och fakta för både affärsmän och studerande.

Ett annat om korruption från svenskt perspektiv i Ryssland med rötter i Södertorns University College från 2008. Författarna var på studiebesök i Moskva för att samla empiriskt material och detta gör arbetet särskillt intressant. 

 

Uppsatsen handlar om aktiebolagsregleringen i Sverige och Ryssland med fokus på minoritetsskyddet för aktieägarna. Arbetet innehåller en allmän beskrivning av bolagsformer som finns i ryska bolagsrätten, historisk överblick i den svenska och ryska aktiebolagsrätten. Göteborgs Universitet 2007.

 

 

En mycket intressant ansats. Man analyserar motiv och strategier bakom de svenska bankers etableringar i Ryssland. Man utgår ifrån att först etablerades det tunga internationella aktörer och sedan efteråt upptäcktes behovet av kvalitativa banktjänster på internationell nivå. Uppsala Universitet 2007.

 

En ganska nyligen skriven från Lunds Universitet från 2008 behandlar ämnet rysk utrikeshandeln med nya EU-länder efter deras EU-inträde. Författaren analyserar perioden 1996-2006, mycket data förekommer som kan även vara intressant för specialister.

 

En gedigen analys av brands i Ryssland. Brandnames som är med i undersökningen bland annat Tele2, Delovoj Peterburg, RFSU, ALAX, Volvo och Svenska Institutet. Standardiseringsstrategier är dem som används av dessa företag. Lunds Universitet 2002.

 

 

Dessa två marknader jämförs med varandra i en omfattande kvalitativ studie. Kulturella skillnader på dessa två marknader uppskattas vara det största hindret. Södertorns högskola 2007.

 

 

Författaren jämför Ikeaetableringen i Ryssland med liknande multinationella bolag såsom McDonalds och analyserar denna med hjälp av kvalitativ metod. Kan vara intressant för såväl företagare som studenter. Lunds Universitet 2003.

 

 

Detta är ett mycket intressant arbete från Ikeas tidigare etableringsfas på den ryska marknaden. Etableringen betraktas utifrån ett så kallat nätverksperspektiv. Spännande intervjuer med affärsfolk på plats i Moskva ingår i den empiriska delen av uppsatsen. Lunds Universitet 2002.

 

RYSKA VÄRDEPAPPER, 2 st

 

 

Ett arbete som slår i spillor det kända påståendet i svensk finanslitteratur/bloggsfär om att rysk aktiemarknad fungerar som ett pyromidspel. Personen bakom examensarbetet gör en tekninsk analys och kommer till slutsatsen att risken för investering är högre på den svenska aktiemarknad. Södertorns högskola 2006.

 

 

Uppsatsen hanterar valutakurshanteringen med användning av case Prospirity Management Capital. Man analyserar olika modeller. Denna uppsats kan vara särskilt intressant för fackfolk likaså studenter vid olika Företagsekomiska fakultet. Göteborgs Universitet 2005.

 

BISTÅNDSPOLITIK OCH RYSSLAND, 1 ST

 

 

Sverige har satsat miljoner på Ryssland. År 2010 förväntas samarbetet att avslutas. Vilka resultat har man kunnat uppnå? Ett inblick i Sidas ryska verksamhet ges i denna uppsats. Södertorns Högskola 2007.

 

SVENSKA MEDIER OCH RYSSLAND, 1 ST

 

 

Ett utan tvekan vågat arbete om mediarapportering gällande Ryssland. Man kommer fram att både svenska och finska journalister har fördomar om Ryssland och detta påverkar starkt nyhetsbevakningen. Lunds Universitet 2007.

 

SÄKERHETSPOLITIK, ENERGI, KRIG OCH RYSSLAND, 8 st

 

Ett från Försvarshögskolan från 2008 där det analyseras säkerhetspolitiska läget mellan Ryssland och Kina. Historiker och statsvetare kan få svaret på frågan om det blir krig mellan dessa två länder i framtiden. Arbetet är på svenska.

Konflikten om Antarktis

Ett oerhört intressant arbete om den eventuella krisen om resurskampen i Atarktis. Ryssland, USA, Kanada samt en del andra länder vill ta del av de enorma gas- och oljetillgångarna. Kan det leda till krig i framtiden? Luleå Universitet 2008.

 

Förutsättningar för EU-s energipolitik gentemot Ryssland. Olika EU-länder har olika inställning till Ryssland. Hur kan man utarbeta gemensamm politik. Problem och möjligheter analyseras. Lunds Universitet 2008.

 

 

Det rysk-tjejeniska kriget utifrån historiskt perspektiv. Man skriver arbetet genom att analysera litteraturära verk av tre kända ryska publicister. Luleå Universitet 2007.

 

 

Skräckscenario som behandlas i detta arbete går ut på att Ryssland har abilitet att strypa engergileveranser till Europa. Man glömmer dock tilllägga att Ryssland är mest lika beroende av europeisk marknad som Europa av rysk energi. Trots allt intressant läsning. Linköpings Universitet 2007.

 

  

Energi som massförstörelsevapen eller oseriös förhandlingsstrategi? Detta arbete grundas på teorin om att rysk energipolitik har blivit oförändrad sedan Sovjettid. Lunds Universitet 2007.

 

 

Även om uppsatsen är från 2004 har läget inte förändrats så mycket sedan dess känns det som. Ödet av den ryska anklaven Kaliningrad är tragisk - isolerad från både Europa och Ryssland förfaller förre detta tysk provins Könensberg. Luleå Universitet 2004.

 

 

En spännande säkerhetspolitisk analys av USA:s politik i Kaukausus. Bra presentation av 20 olika säkerhetsrisker som kunde framkomma från deras geopolitiska satsning. Linköpings Universitet 2002.

 

RYSSLAND SOM DIKTATUR, 3 st 

 

Att läsa om demokratisering av Ryssland på kommunal nivå läser man i en C-uppsats från 2009. Författaren har sina rötter i Högskolan i Halmstad och skriver på svenska, arbetet är från 2009. Informationen kan vara intressant för exempelvis socionomer.

Demokratiproblem samt även yttrandefriehtsproblematik i TV-branschen behandlas i en C- skriven av student från Malmö Högskola år 2004 och är på svenska. Uppsatsen kan läsas med stort intresse av exempelvis någon som studerar mänskliga rättigheter.

En annan analys av rysk statsskick presenterar Örebro Universitet år 2007. kan vi läsa om situationen i ryska 89 regioner vilka blev fråntagna sin rätt till val av guvernör under Putins tid. Skrivelsen är på svenska.

RYSSLAND ÖVRIGT, 1 st

En annan C-uppsats från Stockholms Universitet som behandlar ett ganska speciellt ämne, nämligen - den ryska minoritetens liv i Stockholm kan säkert vara intressant för dem som forskar inom området kulturgeografi. Uppsatsen är från 2005 men kan vara fortfarande aktuell. Den laddas ner här.

Russia Online Crew   Sidan uppdateras löpande! Russia Online.SE 2013 sidan kan tyvärr inte visas fullständigt av Mozzilla Firefox

Dela med denna sida på facebook  bra hemsida om ryssland                                                

 

 

Russia Online . se

den självklara webresursen

för dig som har Ryssland i

åtanke