http://www.finansportalen.se/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskutera rysk aktiehandel mm kan man på vårt forum http://guestbook.russiaonline.se/#comments1

 

 

Stockholm den 13 januari 2015

 

Uppföljning av East Capital Explorer AB

Med referens till min senaste skrivelse om East Capital Explorer samt även delvis East Capital vill jag komplettera med en del fakta avseende ECEX investeringar i East Capital Frontier Markets Fund.

Det är oomstritt att ECEX ska inrikta sig på investeringar i forna Östeuropa och det har de också alltid gjort. Tyvärr har ECEX begått ett stort misstag och ett felsteg som tidigare aldrig skådats. Troligen har detta att göra med East Capitals utsatta situation beroende på utvecklingen i Ryssland.

ECEX har sedan tidigare haft en större investering i en av East Capitals fonder vid namn East Capital New Markets Fund. Denna fond har inriktat sig på investeringar i forna Östeuropa och då företrädesvis Bulgarien, Kroatien, Estland, Litauen, Kazakstan, Rumänien, Serbien, Slovenien och Ukraina. Från och med mitten av december 2014 uppgick denna fond i East Capitals senast lanserade fond East Capital Frontier Markets Fund. Denna fond är precis som namnet antyder inriktat på gränsmarknader som t.ex. Argentina, Kuwait, Kenya, Nigeria, Saudiarabien, Marocko samt även gränsmarknader i Europa.

Den senast tillgängliga rapporten från ECEX visar på att deras investering i den nu avvecklade fonden New Markets Fund uppgick till 49,1 MEUR och stod för cirka 16,5 % av ECEX portföljs NAV. Det var med andra ord en av de absolut största fondinvesteringar i ECEX portfölj och en intressant investering i det forna Östeuropas nya marknader. När East Capital beslöt sig för att avsluta New Market Fund uppgick denna istället i den nylanserade East Capital Frontier Markets Fund. Givetvis borde då ECEX beslutat att omedelbart avyttra sin andel eftersom ECEX inte investerar i dessa marknader, länder och delar av världen. Tyvärr beslöt East Capital som förvaltare åt ECEX att investeringen istället skulle behållas (se pressmeddelande från ECEX den 19 november 2014) såsom en kortfristig investering. Normalt innebär detta av tidshorisonten är upp till tolv månader.

Det är ett klart regelbrott och avvikelse från avsikten med ECEX investeringar att ha den här typen av investeringar i sin portfölj vare sig det är kort- eller långsiktigt. ECEX VD Mia Jurke säger sig ha beslutat att behålla investeringen för att "avkastningspotentialen är god". För det första fattar inte ECEX sina egna investeringsbeslut utan det ligger helt och hållet på East Capital som det portföljförvaltningen utallokerats till. Därför kan man konstatera att det är East Caital som fattat beslutet att ändra inriktning på ECEX investeringsstrategi. För det andra är det ointressant om den här typen av investering har god avkastningspotential eller inte. Det strider mot ECEX och East Capitals egna investeringsregler och skulle aldrig har behållits och helst inte ens genomförts.

Diskutera rysk aktiehandel mm kan man på vårt forum http://guestbook.russiaonline.se/#comments1

 

Varför har då denna udda och obskyra investering genomförts? Tyvärr är svaret väldigt enkelt. East Capital är väldigt pressat av situationen i framförallt Ryssland. Deras flaggskepp Rysslandsfonden har på några år minskat i volym från 18-19 mdr SEK till cirka 3-4 mdr SEK. givetvis påverkar detta East Capital i alla möjliga avseenden. Men East Capital är kreativa och skickliga och därför lanserar de en ny fond med en helt ny inriktning (se min förra skrivelse) nämligen East Capital Frontier Markets Fund. I och med lanseringen är East Capital i desperat behov av att få in kapital i den nya fonden och därför beslutas det att ECEX mot gällande regelverk ska investera i Frontier Markets Fund. Dessutom ska investeringen trots sin synnerligen udda natur behållas i upp till ett år!

Ovanstående har faktiskt ett eget namn inom finansvärlden och det är "seed capital" eller "seeding". Ordet kommer från engelskan och betyder frö eller så. Betydelsen är att närstående bolag eller individer investerar belopp i nystartade verksamheter för att stödja lanseringen av dessa i ett uppstartsskede. Det behövs helt enkelt kapital som är svårt att finna på annat håll. Tidigare har ECEX varit ett klassiskt matarbolag till East Capital i betydelsen att de styrt sina investeringar mot East Capitals fonder eller direktinvesteringar.

Det som är skrämmande med den senaste investeringen är att alla inblandade uppsåtligen bryter mot regler för att stödja en lansering av en ny fond inom East Capital Universe. Det är heller inga små belopp det rör sig om. Vi talar om cirka 400-500 mkr. De som står för notan och risken i denna investering är ECEX egna aktieägare som fått in en mycket udda fågel i huset. Det hade varit betydligt bättre både regelmässigt och investeringsmässigt att styra pengarna från New Markets Fund till räntebärande, kontanter eller t.o.m. andra fonder med Östeuropainriktning inom East Capital sfären.

Vad blir nästa steg? Att investera i en papayaodling i Indonesien? Eller kanske en kycklingfarm i Saudiarabien? Pandoras ask har öppnats och allt är möjligt... så länge ECEX aktieägare betalar vill säga.

Min slutsats kvarstår mer än någonsin. East Capital Explorer bör inte existera utan ska så snart som möjligt avvecklas och kapitalet delas ut till aktieägarna. Tidigare var bolaget "bara misskött" men numera balanserar de på slak lina i en gråzon.

 

Svensk medias rapportering avseende ryska börsen indexutveckling

Svenska tidningar har under lång tid envisats med att ge en så negativ bild som möjligt av Ryssland i allmänhet och den ryska börsen i synnerhet. Oavsett vad man som journalist, investerare eller läsare anser om Ryssland och dess ledning så vill man skapa sig en så objektiv bild som möjligt. Tyvärr har inte svensk media bidragit till detta.

Ett bra exempel är SvD Näringsliv som under många år har redovisat en daglig tabell över utvecklingen på världens börser. Samtliga börsers utveckling anges i lokal valuta förutom Moskvabörsen som anges i USD via det så kallade RTS Indexet som är denominerat i USD. Självfallet har utvecklingen i USD varit extra negativ för den ryska marknaden eftersom rubeln har genomgått en turbulent tid och försvagats kraftigt mot USD. Förra året gick Moskvabörsen mätt i USD ned med cirka 45 %. Dock måste man hålla i minnet att så gott som samtliga valutor försvagades mot USD. Det var inget specifikt för RUB.

Den svenska börsen visade på en uppgång om cirka 10 % under 2014 men mätt i USD hade den uppgången förvandlats till en nedgång om cirka 10 %! Därför kan man inte heller välja att visa vissa börser i lokal valuta och andra i USD. Samtliga börser bör mätas i lokal valuta och om man gör det så var faktisk den ryska börsen i princip plus minus noll under 2014. Givetvis kan man välja att mäta börserna i en gemensam valuta för att kunna jämföra  utvecklingen men då måste man göra det med samtliga börser och inte bara en såsom var fallet med Moskvabörsen.

Diskutera rysk aktiehandel mm kan man på vårt forum http://guestbook.russiaonline.se/#comments1

 

Det är trots allt börsutvecklingen och inte valutautvecklingen som primärt ska redovisas när man som tidning publicerar tabeller över de internationella börserna. Om detta redovisa i lokal valuta för en del börser och i USD för andra så jämför man äpplen och päron. Det går inte att göra vare sig ur ett statistisk eller företagsekonomiskt perspektiv. Om man istället vill presentera en rättvisande jämförelse kan man givetvis välja att presentera samtliga börsers utveckling i t.ex. SEK eller USD. Först då jämför man äpplen med äpplen.

Det ska avslutningsvis sägas att SvD Näringsliv med chefen Maria Rimpi i spetsen har tagit åt sig av kritiken och redovisar numera både utvecklingen av Moskvabörsen i både RUB (MICEX Index) och USD (RTS). Däremot vägrar t.ex. Dagens Industri att förändra sin felkatiga rapportering. De "har alltid rapporterat i USD". Javisst, självklart eftersom det första index som skapades var RTS. RTS börsen i USD bildades redan 1995 medan MICEX bildades 1997 och mäter utvecklingen i RUB. RTS och MICEX har numera slagits ihop till en börs, MOEX (Moscow Exchange). Innan hopslagningen stod RTS för ungefär 20 % av handeln medan MICEX stod för 80 %. Dagens Industri lever i en föråldrad värld och borde ta efter sin betydligt mer pragmatiska konkurrent SvD Näringsliv.

Diskutera rysk aktiehandel mm kan man på vårt forum http://guestbook.russiaonline.se/#comments1

 

Claes Roosmark

 

 

__________________________________________________________________

 

Du är även välkommen att besöka vårt arkiv

Arkiv för 2014

Tankar kring East Capital och East Capital Explorer, 22 december 2014

Lägesrapport 2014-12-07, v.49

Lägesrapport 2014-11-30, v.48

Lägesrapport 2014-11-23, v.47

Lägesrapport 2014-11-16, v.46

Lägesrapport 2014-11-09, v.45

Lägesrapport 2014-11-02, v.44

Lägesrapport 2014-10-26, v.43

Lägesrapport 2014-10-19, v.42

Lägesrapport 2014-10-12, v.41

Lägesrapport 2014-10-05, v.40

 

Lägesrapport 2014-09-28, v.39

Lägesrapport 2014-09-21, v.38

Lägesrapport 2014-09-14, v.37

Lägesrapport 2014-09-07, v.36

Augusti 2014

Juli 2014

Juni 2014

Maj 2014

April 2014

Mars 2014

Februari 2014

Januari 2014

Arkiv för 2013

December 2013

November 2013

Oktober 2013

September 2013

Augusti 2013

Juli 2013

Juni 2013

Maj 2013

April 2013

Mars 2013

Februari 2013

Januari 2013

Arkiv för 2012

December 2012

November 2012

Oktober 2012

September 2012

Augusti 2012

Juli 2012

Juni 2012

Maj 2012  

April 2012

Mars 2012 

February 2012 

Januari 2012

Arkiv för 2011

December 2011

November 2011

Oktober 2011

September 2011

Augusti 2011

Juli 2011

Juni 2011

Maj 2011

April 2011

Mars 2011

Februari 2011

Januari 2011

Arkiv för 2010

December 2010

November 2010

Oktober 2010

September 2010

Augusti 2010 

Juli 2010

Juni 2010

Maj 2010

April 2010

Mars 2010

Februari 2010

Januari 2010

Arkiv för 2009

December 2009

November 2009

Oktober 2009

September 2009

Augusti 2009

Juli 2009

Juni 2009

Maj 2009

April 2009

Mars 2009

Februari 2009 

 

                                                                           bra hemsida om ryssland